Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği ve Avrupa KSS Ağı (CSR Europe) ortaklığında, AB Sivil Toplum Diyaloğu 5. Dönem Programı kapsamında hayata geçirilen ‘’KSS Yoluyla Özel Sektör Sivil Toplum İş Birliğinin Güçlendirilmesi” Projesi Ankara Kapasite Geliştirme Eğitimi 26 Kasım Salı günü gerçekleştirildi.

Eğitimin sabah bölümünde, katılımcılara eğitimden beklentileri soruldu. Katılımcılar KSS kavramı hakkında bilgi almak istediklerini söylerken, özel sektörden katılım sağlayan iki temsilci ise sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak istedikleri için burada olduklarını ilettiler.

Tanışma ve beklentilerin alınması bölümünün ardından, TKSSD Genel Direktörü Hüseyin Yılmaz tarafından kurumsal sosyal sorumluluk kavramı, tarihsel süreci ve kavramları hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitim esnasında katılımcılar sık sık kendi tecrübelerini aktardılar. KSS uygulamalarının sosyal, çevresel ve yönetişim etkilerinin yanında ticari faaliyetlerine de pozitif etkilerinden bahsedildi. Özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan katılımcı kitlesi bu konuda farklı sektörel bakış açılarının da görülmesini sağladı. Türkiye’de özel sektörün gerçekleştirdiği KSS Projelerinden örnekler verilirken bu kavramın ne kadar doğru anlaşıldığı ve uygulandığı tartışıldı.  

Öğleden sonraki bölümde ise TKSSD Genel Direktörü Hüseyin Yılmaz tarafından ‘’Kapasite Geliştirme Eğitimi, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği ve çalışmaları, KSS Yoluyla Özel Sektör Sivil Toplum İş Birliğinin Güçlendirilmesi Projesi ve Sivil Toplum Diyaloğu Programı’’ hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Projenin amacı, faaliyetleri, ortağı ve elde edilecek sonuçlar ile ilgili bilgiler katılımcılara aktarıldı. Paydaş ve paydaş analizi konularından bahseden Hüseyin Yılmaz, sektörler arası iş birliğinin önemini gerçekleştirilen önceki kapasite geliştirme eğitiminden örneklerle destekledi.


KSS alanındaki iyi örneklerin katılımcılarmızla paylaşılmasının ardından söz Teknoloji ve İnsan Kolejleri Kurucusu Zeynep Dereli’ye bırakıldı. Zeynep Hanım gelişen teknolojiyle birlikte insanlardan beklenen yetkinliklerin değiştiğinden bahsederek konuşmasına başladı. Var olan eğitim modelinin öğrencileri tektipleştirdiğini gözlemleyerek çıktığı TİNK serüvenini katılımcılarla paylaştı. TİNK okullarının eğitim modelinin, öğrencileri değişime ayak uydurmaya teşvik ettiğini anlatan Zeynep Hanım, konuşmasını geleceğe hazır edecek, yetkinlik, beceri ve davranışlardan bahsederek tamamladı.