AB Sivil Toplum Diyaloğu 5. Dönem Programı kapsamında Avrupa KSS Ağı ortaklığında hayata geçirilen “KSS Yoluyla Özel Sektör Sivil Toplum İş Birliğinin Güçlendirilmesi Projesi’’ çalışma ziyareti 22-23-24 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi. 

Ziyaret kapsamında kurumların birbirlerini yakından tanıması ve proje faaliyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla proje ortağı CSR Europe ile bir çalışma toplantısı düzenlendi. Farklı paydaşların KSS uygulamalarını katılımı ve iş birliği koşullarını incelemek için Avrupa Komisyonu, Uluslararası Göç Örgütü ve Bridgestone kurumlarına ziyaretler gerçekleştirildi. Çalışma ziyaretinin son gününde ise R2Pi – Döngüsel Ekonomi Projesi Kapanış Etkinliğine katılarak hem dünyadaki sürdürülebilirlik pratiklerini yerinde görme hem de uluslarası uzmanlarla iletişim kurma imkanı yakalandı.

Çalışma ziyaretine Proje Genel Direktörü Hüseyin Yılmaz, IBM Türk KSS Programları Müdürü ve TKSSD YK Üyesi Dr. Ceyhun Göcenoğlu, Brika Sürdürülebilirlik Yönetici Ortağı ve Proje Danışma Kurulu Üyesi Gülin Yücel, Migport Kurucusu Sosyal Girişimci Berat Kjamili katıldılar.