Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yoluyla Özel Sektör Sivil Toplum İş Birliğinin Güçlendirilmesi Projesi Danışma Kurulu Toplantısı 1 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirildi. 

Toplantıda, projenin temel çıktılarından olan Avrupa ve Türkiye’deki sivil toplum – özel sektör iş birliği durumunu karşılaştıran final raporu konusunda görüşler paylaşıldı. 

KSS kapasite geliştirme etkinliklerinin gerçekleştirileceği aday şehirler belirlendi ve belirli gerekçeler aktarıldı.

Kurumların ve aktörlerin yaptıkları faaliyetlerin toplum, çevre ve ekosistem üzerinde olumlu etki yaratmasına inan kurul üyelerimiz, ’Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yoluyla Özel Sektör Sivil Toplum İş Birliğinin Güçlendirilmesi Projesi’ için öneriler isimler arasından “Sorumlu Etki – Responsible Impact” ismini seçtiler.

Katılımcılar
• Arzu Atasoy, Öğretmen Akademisi Vakfı
• Betül Selcen Özer, Tohum Otizm Vakfı
• Betül Semiz, Koç Üniversitesi
• Burak Burçak, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
• Fatma Çelenk, ANT Yapı
• Gülin Yücel, Brika Sürdürülebilirlik
• Semih Boyacı, Impact Hub İstanbul
• Serdar Dinler, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluk Derneği
• Zeynep Dekeli, TİNK

Proje Ekibi
• Gizem Parçaoğlu, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği
• Hüseyin Yılmaz, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği
• İlayda Oktay, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği