Faaliyetler

  • Türkiye’de kurumsal sosyal sorumluluk kavramına ait iyi örneklerin belirlenmesi için özel sektör temsilcileri ile görüşmeler yapılması
  • Sivil toplum ve özel sektör işbirliklerini inceleyen Türkiye ve Avrupa özelinde raporlarının hazırlanması ve daha sonra bu verilerin karşılaştırmalı bir rapora dönüştürülmesi
  • Belçika – Türkiye arasında çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmesi
  • Çalışma ziyaretlerinden elde edilen veriler ile Türkiye’de sivil toplum ve özel sektör temsilcilerine yönelik; Bursa, Malatya, Hatay, Samsun, Gaziantep, Ankara ve İzmir olmak üzere 7 farklı bölgede birer günlük kapasite geliştirme eğitimlerinin düzenlenmesi
  • Şubat 2020’de İstanbul’da düzenlenecek kapanış etkinliğinde hazırlanan rapor ve proje faliyetlerinden elde edilen çıktıların kamuoyu ile paylaşılması