Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği ve Avrupa KSS Ağı (CSR Europe) ortaklığında, AB Sivil Toplum Diyaloğu 5. Dönem Programı kapsamında hayata geçirilen ‘’KSS Yoluyla Özel Sektör Sivil Toplum İş Birliğinin Güçlendirilmesi” Projesi Gaziantep Kapasite Geliştirme Eğitimi 07 Kasım Perşembe günü gerçekleştirildi.

Eğitimin sabah bölümünde, TKSSD Genel Direktörü Hüseyin Yılmaz tarafından kurumsal sosyal sorumluluk kavramı, tarihsel süreci ve kavramları hakkında bilgilendirme yapıldı. Kurumsal Sosyal Sorumluluğun ve özel sektör stk arasındaki işbirliklerinin önemi tartışıldı. Konuyla ilgili katılımcılarımızdan TEGV il yetkilisi Ümran Petekbaşı iş birliklerinin yapılamamasının sebebinin özel sektör ve sivil toplum arasındaki diyaloğun çok zayıf olduğunu ve bunun için de özel sektörde STK birimlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini dile getirdi. Daha önce özel sektörle olan zayıf diyalog kaynaklı deneyimlerinden bahsetti. İki sektörün aynı dili konuşmadığını ve bunun için de gerek özel sektöre yönelik gerek stk çalışanlarına yönelik kapasite geliştirme eğitimlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti. 

Ardından ‘’Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği ve çalışmaları, KSS Yoluyla Özel Sektör Sivil Toplum İş Birliğinin Güçlendirilmesi Projesi ve Sivil Toplum Diyaloğu Programı’’ hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Projenin amacı, faaliyetleri, ortağı ve elde edilecek sonuçlar ile ilgili bilgiler katılımcılara aktarıldı. 


Eğitimin 2. Oturumunun ilk yarısında IBM Türk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sorumlusu Dr. Ceyhun Göcenoğlu öncelikle IBM Türk olarak KSS alanında gerçekleştirdikleri iyi örneklerden ve şirketlerinin KSS bakış açısından bahsetti. Gelişen teknolojiyle birlikte KSS projelerinin ve işbirliklerinin nasıl etkilenebileceğini, bu süreçte sosyal fayda için teknoloji kullanımının nasıl olması gerektiğini interaktif yolla katılımcılarla paylaştı. 

İkinci yarıda sözü alan Uluslararası Göç örgütü kıdemli Proje Asistanı Ufuk Can Aksu ise. Urfa ve Antep çevresinde yaşanan göç problemlerinden bahsetti. Göç ve göçmen problemlerinin çözülmesi odaklı daha önce gerçekleştirdikleri ve şu an gerçekleştirmekte oldukları projeleri anlattı. Katılımcıların yoğun talebi üzerine uzun zamandır gündemimizde olan Suriyeli göçmenler ile ilgili yapılan faaliyetleri, onlara verilen hakları ve aslında doğru bilinen yanlışları paylaştı. 

Eğitim sonrasında katılım sayısının Gaziantep gibi büyük bir şehirde neden az olduğu tartışıldı. Gaziantep Belediyesi’nden Nazmiye Güneş, her hafta her yerde farklı farklı eğitimlerin düzenlendiğini her gün gelen davetlerin hangisinin gerçekten etki yaratıp yaratmayacağının bilinememezliğinden, dernek ve vakıflara olan güven probleminden bahsetti. Özel sektörden katılım sağlayan Altunkaya Grup İK Direktörü Cantunay Çelik ise konuyla ilgili sektör olarak STK’larla olan  iletişim probleminin ve işbirliklerinin kapısını kapatan sebebin dernek ve vakıflardaki şeffaflık problemi olduğunu dile getirdi. Gerçekleştirilen Kapasite Geliştirme Eğitimi ile Gaziantep’te 3 farklı sektörün de konuyla ilgili bakış açılarının ve yaşadıkları problemlerin benzerlikleri dikkat çekti. Hem kamunun hem stk’ların hem de özel sektörün işbirliklerine açık oldukları fakat, yaşanan iletişim problemleri sebebiyle imkan bulamadıkları görüldü.