Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği ve Avrupa KSS Ağı (CSR Europe) ortaklığında, AB Sivil Toplum Diyaloğu 5. Dönem Programı kapsamında hayata geçirilen ‘’KSS Yoluyla Özel Sektör Sivil Toplum İş Birliğinin Güçlendirilmesi” Projesi İzmir Kapasite Geliştirme Eğitimi 21 Kasım Perşembe günü gerçekleştirildi.

Eğitimin sabah bölümünde, TKSSD Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Dinler tarafından kurumsal
sosyal sorumluluk kavramı, tarihsel süreci ve kavramları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Öğleden sonraki bölümde ise TKSSD Genel Direktörü Hüseyin Yılmaz tarafından ‘’Kapasite Geliştirme Eğitimi, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği ve çalışmaları, KSS Yoluyla Özel Sektör Sivil Toplum İş Birliğinin Güçlendirilmesi Projesi ve Sivil Toplum Diyaloğu Programı’’ hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Projenin amacı, faaliyetleri, ortağı ve elde edilecek sonuçlar ile ilgili bilgiler katılımcılara aktarıldı.

Sağlıkta Kalite Derneği Proje Koordinatörü Zeliha Silleli Ünal; önce Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramını interaktif bir yolla katılımcılarla paylaştı. Ardından Sağlıkta Kalite Derneği’nin oluşum sürecinden ve yaptıkları çalışmalardan bahsetti. SağKal derneğinin 2015’ten itibaren kamu, sivil toplum ve medya kuruluşu, yerel yönetim, üniversite ve gönüllülerle işbirliğini genişlettiğini belirten Zeliha Ünal, yaşadığı tecrübeler sonucunda ortaya çıkan; eğitimler, konferanslar, kampanyalar, yarışmalar ve sanat etkinlikleriyle gerçekleştirdikleri Umut Atölyesi projesini katılımcılarla paylaştı.

Gerçekleştirilen Kapasite Geliştirme Eğitimi ile İzmir’in Sivil Toplum alanındaki gücünü ve özel sektör ve kamunun da yadsınamayacak boyuttaki ilgisini gördük. Bu bağlamda da gerçekleştirmiş olduğumuz bu etkinlikle birlikte 3 farklı sektörden iş birliklerinin kapısının da açılabileceğini fark ettik. Katılımcılar birbirleriyle hem eğitim süresince hem de verilen aralarda fazlasıyla diyalog halinde olup, bu alanda neler yapabileceklerini ve birbirlerinden nasıl destek alabilecekleri konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımlarında bulundular. Bu da eğitimin amacına ulaştığının ve 3 sektör arasındaki diyaloğun tek bir amaç doğrultusunda bir alana toplandıklarında çok rahat güçlenebileceğini gözler önüne serdi.