KSS Nedir?

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir? 

Sosyal sorumluluk 2000’li yıllarla beraber dünyada özelikle Avrupa ve Amerika’da önem kazanmış bir kavram olarak anılsa da, ülkemizde hâlen gerektiği kadar gündem oluşturamamaktadır.

KSS, 1930’larda “Büyük Buhran” sonrası oluşan sorunların giderilmesi amacıyla büyük işletmelerin uyguladıkları politikalarla ortaya çıkmıştır. Sosyal sorumluluk uzun süre sadece çok boyutlu ve çok uluslu şirketler için kullanılan bir tanım olmuştur. 1950’li yıllara gelindiğinde ise Bowen değişik bir açıdan yaklaşarak iş dünyasının topluma karşı üretmesi gereken faydaları şu şekilde sıralamıştır;

  • “Yüksek yaşam standartları,
  • Geniş çapta ekonomik ilerleme ve güvenlik,
  • Düzen, adalet, özgürlük,
  • Son olarak birey olarak kişinin gelişimi”. (Bowen, 1953)

Geride bırakılan 80 yıllık süreçte birçok farklı şekilde ifade edilen KSS kavramının tarihsel gelişimine geçmeden önce, günümüzde kullanılan tanımlara aşağıdaki tabloda değinilmektedir. Avrupa Komisyonu’nun yapmış olduğu tanıma göre KSS; “Şirketlerin gönüllü olarak toplumsal ve çevresel konuları, operasyonlarına ve paydaşları ile olan ilişkilerine dâhil ettiği bir kavramdır”.

Carroll’ın piramidinde de görüldüğü üzere; 1960’lı ve 1970’li yıllarda sosyal sorumluluk bilinci ekonomik çıkarlar ve kanuni yükümlülüklerin dışarısına çıkarak işletmelerin topluma karşı benimsedikleri birer görev halini almıştır. 1980’li yıllara gelindiğinde ise KSS işletmeler için paydaşların da süreçlere dâhil edildikleri kurumsal bir iş organizasyonuna dönüşmüştür. Dünyanın değişen ekonomik ve siyasi yapısıyla 2000’ler öncesinde kurumsal sosyal performans, kurumsal vatandaşlık, paydaş teorisi, iş ahlâkı, sürdürülebilirlik kavramları gündem oluşturmuştur. (Sen, 2011)

Ekonomik koşullar sebebiyle ortaya çıkan KSS uygulamaları sayesinde işletmeler itibar kazanarak, rekabet ettikleri kurumlar arasında öncelik elde edebilmektedirler. İkincil aşamada devletin oluşturmuş olduğu yasal mevzuatlar ile KSS’nin özel sektörde bir zorunluluk olarak gerçekleştirildiği söylenilebilir. Bahsedilen iki aşamanın aksine, üçüncü seviyede yetkili kişinin veya kurumun topluma karşı hissettiği ahlâki bir duygunun sonucunda KSS faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Son seviyede ise, diğer etkenleri kapsamakla beraber tamamıyla işletmenin kurumsal politikası veya yöneticinin kişisel girişimi sonucu ortaya çıkan KSS uygulamalarından bahsedilmektedir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramı hakkında daha geniş bilgiye Yayınlar sayfasında yer alan raporlardan ulaşabilirsiniz.