Proje Tanımı

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluk Derneği olarak, Türkiye’de KSS kavramının uluslararası standartlarda yaygınlaşmasını ve Türkiye’nin hayırseverlik temelinde vakıf, dernek, ahilik kültürü ile var olan sosyal sorumluluk bilincini uluslararası alanda tanıtmayı amaçlamaktayız. Bu kapsamda da sürdürülebilir kalkınma, kurumsal yönetişim ve kamu – özel sektör – sivil toplum ortaklıklarını temel alan bir yaklaşım ve gönüllülük esası ile faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Hedeflerimiz doğrultusunda AB Sivil Toplum Diyaloğu 5. Dönem Programı kapsamında Avrupa KSS Ağı (CSR Europe) ortaklığında “KSS Yoluyla Özel Sektör Sivil Toplum İş Birliğinin Güçlendirilmesi’’ projesi bu 2019-2020 yıllarında hayata geçirilmiştir.  

Proje kapsamında Türkiye’de ve Avrupa’da KSS durum analizi yapılmış, literatür taraması ve mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Yasal düzenlemelere ilişkin veriler toplanmış, sorunlar ve mevcut yöntemler öğrenilmiştir. Sivil toplum ve özel sektör işbirliklerini inceleyen Türkiye ve Avrupa özelinde çalışmalar hazırlanmış ve daha sonra bu veriler karşılaştırmalı bir rapora dönüştürülmüştür.

Sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektör temsilcilerinin kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde kapasitelerinin artırılması ise projenin bir diğer çıktısı olmuştur. Bu amaçla Türkiye’de 7 bölgede eğitimler düzenlenmiş; sivil toplum, özel sektör, kamu ve eğitim sektöründen 150’ye yakın paydaşa ulaşılmıştır. 

Özel Şirket ve Sivil Toplum arasındaki diyalog ve iş birliklerinin neden KSS bilinci ve yoluyla güçlendirilmesi gerektiği, edinilen ve öğrenilen örnek ve araştırmalarla katılımcılara aktarılmıştır. 

Eğitim, sivil toplum örgütleri ve iş dünyasının bilgi düzeyini arttırmanın yanı sıra, en iyi uygulamaları tartışarak Avrupa’daki ortaklıkların nasıl yürüdüğünün öğrenilmesini ve kendi işbirliği fikirlerini geliştirmelerini sağlamıştır.

Proje sonunda ulusal ve uluslarası diyalogu güçlendirmek ve iletişimi sürdürülebilir hale getirmek için KSS Proje Portalı hayata geçirilmiştir.

Portal sayesinde Türkiye’de uygulanan KSS projeleri daha erişebilir hale gelirken aynı zamanda projeler sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle eşleştirilmiştir. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için atılan adımlar da portalda izlenebilecektir. Tüm paydaşlar bu şekilde iyi KSS örneklerini inceleme fırsatı yakayacaktır. Aynı zamanda özel sektör ve sivil toplum temsilcileri kendi projelerini portala ekleyebilecektir. Karşıklı etkileşimi ve ortak fayda yaratmayın amaçlayan oluşum kurumların projelerine paydaş bulmasına da destek sunacaktır. 

İletişim için; kssd@kssd.org

Hedefler

  • Sivil toplum örgütlerinin ve özel sektör temsilcilerinin kurumsal sosyal sorumluluk ve sosyal diyalog çerçevesinde kapasitelerini arttırmak.
  • Paydaşlar arasındaki iletişimi ve karşılıklı değişimi güçlendirmek.
  • Türkiye’de sürdürülebilir bir KSS ağının oluşturulmasıyla beraber bu alandaki işbirliklerini güçlendiren yeni ortaklıklar kurmak.