Samsun Kapasite Geliştirme Eğitimi, Proje Asistanı İlayda Oktay ve Proje Halkla İlişkiler Sorumlusu Gizem Parçaoğlu’nun açılış konuşması ile başlamıştır. Gizem Parçaoğlu, Sivil Toplum Diyaloğu Programı ve proje hakkında bilgilendirmeler yaptıktan sonra dernek ve çalışma alanları ile ilgili de kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Samsun eğitiminde diğer eğitimlerden farklı olarak KSS kavramı, tarihsel gelişimi ve süreçleri hakkındaki bölüm Samsun ilinde KSS alanında çalışmaları bulunan ve sivil toplum, özel sektör ve de kamu kurumları ile yakın temasta bulunan ve birlikte çalışmalar yürüten Aslı Moral tarafından anlatıldı. Aslı Hanım eğitim esnasında kendi projelerinde yaşadığı tecrübelerinden örnekler vermiş, katılımcılar da sık sık kendi örnekleri ile destekledi. 

Aslı Hanım’ın ardından öğleden sonraki bölümde Koç Üniversitesi İş Veren İlişkileri Uzmanı Betül Semiz, iyi örnek olarak Koç Üniversitesi’nin Anadolu Bursiyeri programını anlattı, program kapsamında sektörler arası iş birliğinin öneminden bahsetti. Bunlara ek olarak, üniversite bünyesinde düzenledikleri kariyer odaklı etkinlikler aracılığı ile tecrübe ettiği gençlerin değişen iş arama kriterlerini katılımcılarla paylaştı. 

Betül Hanım’ın ardından sözü alan Zenna Kurumsal Marka Yönetim Araştırmaları ve Danışmanlığı Kurucusu Nuran Aksu ise 2018 yılında gerçekleştirdikleri ‘’KSS’ye Genel Bakış’’ araştırması sonuçlarını katılımcılarla paylaştı. Özel sektörün KSS’ye bakış açısını araştırma sonuçları ile birlikte örnekler vererek anlatan Aksu, şirketlerin başarılı KSS ve sürdürülebilirlik stratejilerine sahip olabilmeleri için nasıl yöntemler izleyebileceğini katılımcılarla paylaştı.